Dar Elkoran Tawhid

Samen op weg naar succes!


De Koran is het Heilige boek dat geopenbaard is door de engel Jibril aan de Profeet Mohammed ‎ﷺ. Een boek dat een leiding is voor de gehele mensheid. Het is daarom erg belangrijk om een band op te bouwen met de Koran en deze te onderhouden. Het luisteren, reciteren en memoriseren van de Koran zijn aanbiddingen waar Allah ons voor beloond.

De profeet Mohammed ‎ﷺ, heeft gezegd ; “Degene die één letter leest uit het boek van Allah, zal één beloning ontvangen en elke beloning wordt vermenigvuldigd met tien. En ik zeg niet Alif-Lam-Miem is één letter maar Alif is één letter lam is één letter en miem is een letter.” ( At-Tirmidhi)

Ook heeft de profeet Mohammed ‎ﷺ degene geprezen die de koran leren en vervolgens onderwijzen.
“ De beste onder jullie is zeker degene, die de Koran heeft geleerd en hem onderwijst

Wil jij ook niet deze gunsten van de Koran missen. Schrijf je dan in:

Open chat
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
Waar kunnen we u mee helpen?