Toets Reinheid & Gebed

Samen op weg naar succes!

  !!! Je mag geen hulpmiddelen gebruiken !!!

  Vraag 1:
  Wat is reinheid volgens de fiqhgeleerden?

  Vraag 2: Noem de categorieën van de wateren.
  Noem bij elke categorie de definitie, het oordeel, waarvoor je het mag gebruiken en geef bij elke categorie een voorbeeld.

  Vraag 3:
  Tast elke verandering van het water de tahoeriyyah van het water aan?

  Vraag 4:
  Noem de 7 verplichtingen v/d kleine wassing volgens al Maalikiyyah.

  Vraag 5:
  Wat is het verschil tussen de verplichtingen en de Soenan (binnen bijvoorbeeld de kleine wassing) (tip: denk aan het gevolg).

  Vraag 6:
  Noem 10 aanbevolen zaken van de kleine wassing (je mag de sterkere en lichtere soenan gewoon door elkaar noemen, zolang je maar geen verplichting noemt.

  Vraag 7:
  Noem 4 afgeraden zaken binnen de kleine wassing.

  Vraag 8:
  Wat dient een persoon te doen als hij iets vergeten te wassen/vegen is bij de kleine wassing? Graag details noemen.

  Vraag 9:
  Noem 10 verbrekers van de kleine wassing volgens al-Maalikiyyah. (Noem – indien relevant – bij de verbreker wanneer deze de kleine wassing wel/niet verbreekt).

  Vraag 10:
  Wat zijn de zaken die de grote wassing verplichten? (M.a.w. na welke zaken is het verplicht om de grote wassing te verrichten).

  Vraag 11:
  Wat is verboden om te doen in de toestand van grote onreinheid?

  Vraag 12:
  Omschrijf de minimale grote wassing (tip: dit zijn 2 zaken).

  Vraag 13:
  Wanneer mag je vegen over de wonden?

  Vraag 14:
  Wanneer mag iemand at-Tayammoem verrichten?

  Vraag 15:
  Wat is het reine aardoppervlak? Wat valt hieronder en wat niet?

  Vraag 16:
  Wat zijn de verbrekers van at-Tayammoem?

  Vraag 17:
  Voor welke 3 zaken is de reinheid vereist? (m.a.w. voor welke zaken moet je verplicht woedhoe doen).

  Vraag 18:
  Beschrijf de complete grote wassing. Wees zo volledig mogelijk.

  Vraag 19:
  Beschrijf de complete kleine wassing. Wees zo volledig mogelijk.

  Vraag 20:
  Beschrijf de Tayammoem. Wees zo volledig mogelijk.

  Vraag 21:
  Noem de 16 pilaren van het gebed volgens al-Maalikiyyah

  Vraag 22:
  Noem 4 voorwaarden van acceptatie van het gebed volgens al- Maalikiyyah (tip: dit zijn de voorwaarden die in jouw hand liggen).

  Vraag 23:
  Wat doe je als erachter komt dat je de verkeerde kant op bidt? Bestaat er een verschil tussen binnen het gebed of na het gebed?

  Vraag 24:
  Noem 5 zaken die het gebed ongeldig maken

  Vraag 25:
  Noem de 10 sterke soenan van het gebed (soenan mo-akkadah)

  Vraag 26:
  Wat is de kleine ‘awrah en grote ‘awrah? Benoem dit voor zowel man alsook vrouw. Wat is het gevolg als men bidt terwijl de grote/kleine ‘awrah onbedekt is?

  Vraag 27:
  Door wat kunnen wij weten of een persoon (zowel jongen alsook meisje) de volwassenheid heeft bereikt?

  Vraag 28:
  Noem 10 Soenan binnen het gebed (je mag de gewone soenan alsook de lichtere soenan noemen, maar NIET de sterkere soenan).

  Vraag 29:
  Noem 3 zaken die afkeurenswaardig zijn binnen het gebed.

  Vraag 30: Bekijk onderstaande stellingen, selecteer elke keer goed/fout achter de stelling.

  - Stelling 1: Je dient al-Faatih’ah ook te lezen als de imaam hardop reciteert: goedfout

  - Stelling 2: Als je uit vergeetachtigheid hebt gebeden zonder woedhoe dan moet je het gebed opnieuw verrichten: goedfout

  - Stelling 3: je mag per ongeluk een kleine afwijking hebben van al-qiblah: goedfout

  - Stelling 4: Een vrouw die een kraambloeding heeft moet standaard 40 dagen wachten: goedfout

  - Stelling 5: als je beide tasliems niet doet dan is je gebed ongeldig: goedfout

  - Stelling 6: het gebed met ogen dicht is ongeldig: goedfout

  - Stelling 7: er bestaan meerdere bewoordingen van de tashahhoed: goedfout

  - Stelling 8: als je om je heen kijkt tijdens het gebed, is je gebed geldig: goedfout

  - Stelling 9: je mag het vrijwillige gebed altijd zittend verrichten: goedfout

  - Stelling 10: het einde van de menstruatie is af te leiden door totale droogte en de bruine afscheiding: goedfout

  - Stelling 11: de volgeling mag binnen het gebed een andere intentie hebben dan de imaam: goedfout

  - Stelling 12: het aanraken van het geslachtsdeel (bij man/vrouw) verbreekt altijd de kleine wassing: goedfout

  - Stelling 13: je mag tayammoem doen met asfalt: goedfout

  - Stelling 14: als je je dochtertje op de mond kust dan verbreekt dit de kleine wassing: goedfout

  - Stelling 15: je mag woedhoe doen met het water in het zwembad: goedfout

  - Stelling 16: als je bent vergeten Bismillaah te zeggen dan is je kleine wassing ongeldig: goedfout

  - Stelling 17: als je per ongeluk hebt gebeden met een onreinheid op je kleding dan is je gebed ongeldig: goedfout

  - Stelling 18: je mag met at-tayammoem meerdere verplichte gebeden bidden: goedfout

  - Stelling 19: het spoelen van de mond is een verplichting bij de kleine wassing: goedfout

  - Stelling 20: als je de grote wassing verricht op vrijdag dan hoef je niet meer de kleine wassing te verrichten : goedfout

  Bonusvraag:
  Welke oordelen kan jij onttrekken uit onderstaand vers?

  “O jullie die geloven, als jullie opstaan om het gebed te verrichten, was dan jullie gezichten en jullie armen tot en met jullie ellebogen (en was) jullie voeten tot en met de enkels. En als jullie ziek zijn, of op reis zijn, of iemand van jullie heeft zijn behoefte gedaan, of als (jullie) jullie vrouwen hebben aangeraakt, en jullie geen water kunnen vinden, verricht dan de Tayammoem met reine aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en jullie handen...”
  [Soerat al-Maa-idah, vers 6].

  Open chat
  Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
  Waar kunnen we u mee helpen?