Moskee Tawhid

Tijdens de zondag lessen wordt o.a. het volgende behandeld:

  • Begrijpend lezen, schrijven, spreken en luisteren
  • Grammatica
  • Woordenschat vergroten
  • Memoriseren Koran

De opvoeding van kinderen is een belangrijke verantwoordelijkheid voor ieder mens en de gehele gemeenschap. Tijdens de lessen wordt er dan ook veel aandacht geschonken aan dit onderwerp. In het kader hiervan vinden wij het daarom ook belangrijk dat de kinderen de gebeden meebidden alvorens ze naar huis gaan.
Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was een grote opvoedkundige en was in staat om een hele generatie op te voeden die behoren tot de beste van de mensen. Met de juiste islamitische opvoeding zal het kind beter in staat zijn om te slagen in dit leven en het hiernamaals.

Vanaf 7 oktober worden elke zondag de Koranlessen door imaam Mohamed Abdullah gegeven op de methode van Medina. De lessen zijn In shaa Allaah beschikbaar voor leerlingen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 14 jaar.
Er worden twee keer per jaar Koran competities gegeven tijdens Eid ul Adha en Eid ul Fitr. Tijdens de competities kunnen kinderen prijzen winnen van datgene wat ze geleerd hebben.

Twee keer per jaar vindt er een toets plaatst waarin de leerling getest wordt op hetgeen dat hij/ zij tot dat punt heeft geleerd. Aan het einde van het jaar krijgt iedere leerling een rapport.

Nieuw bij Moskee Tawhid zuster spreekuur!
Om de moskee toegankelijk te houden voor iedereen starten we met een zuster spreekuur. Het zuster spreekuur bestaat uit een aantal vrijwillige zusters die als klankbord zullen dienen voor vrouwen (moeders/verzorgers) die hun kinderen naar het onderwijs brengen in de moskee.
Indien gewenst kunnen de vrouwen met al hun vragen en/of opmerkingen, terecht bij één van de zusters.

Let wel!
Het zuster spreekuur is er alleen op basis van een afspraak. Indien u een afspraak wenst kunt u dit doen via mail: onderwijs@moskeetawhid.nl

Tijden en dagen zuster spreekuur
Het zuster spreekuur zal elke zondag kunnen plaatsvinden op basis van een gemaakte afspraak, na salat Duhr.

Open chat
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
Waar kunnen we u mee helpen?