Dar Elkoran voorwaarden en huisregels

Samen op weg naar succes!

Voorwaarden:

  • Het leren lezen van de Koran gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdagavond van 19:00-21:00
  • Het memoriseren van de Koran gebeurt elke dinsdag, woensdagavond van 19.00-2200 uur en elke zaterdag van 09:00 uur tot Dohr.
  • De studenten dienen 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn in de klas.

Aanwezigheid
De student is verplicht om elke les aanwezig te zijn, zodat hij aan het einde van het leerjaar kan terugkijken op een jaar vol profijt en kennis. Tevens is de aanwezigheid van elke student belangrijk voor de voortzetting van de gehele klas. Indien de student meer dan twee keer ongeoorloofd afwezig is, zijn wij genoodzaakt de student uit te schrijven en ruimte te maken voor nieuwe studenten.
(Belangrijk: Bij afwezigheid voorafgaand aan de les duidelijk communiceren met organisatie).
Dit houdt ook in dat de student niet eerder dan de eindtijd van de les, de klas dient te verlaten, tenzij met een geldige reden. Dit kan in samenspraak met de docent.
Niet alleen wegens respect naar de Koran en docent toe, maar ook om jezelf te trainen op het gebied van discipline. Zorg daarom dat je altijd ruim op tijd aanwezig bent in de Masjid.

Het lesgeld
• Het lesgeld bedraagt € 450,- per lesjaar. Dit kan in één keer voldaan worden of in (max 3) termijnen.
• Indien je in termijnen betaald dan dient het eerste termijn voor 28 oktober 2022 te worden betaald.
• Voor de Hifd klas dienen de volgende eisen:

– Vloeiend uit de Koran kunnen lezen.
– Voldoende het Arabische schrift beheersen.

De Hifd klas hanteert twee methodes, het leren vanuit de Moshaf en het leren vanuit de zelfgeschreven plank (Luh). Dit betekent dat de student die voorheen gewend is uit al Moshaf te leren, na een periode over gaat naar de Luh methode. Dit gaat in samenspraak met de docent.

De pre klas hanteert de Qaida Nourania methode. De student dient binnen zes maanden aan de hand van deze methode vloeiend te kunnen lezen. Dit vergt extra tijd en huiswerk buiten de lessen.
Wanneer de student binnen zes maanden vloeiend uit de Koran leest, gaat de student door naar de Hifd klas.

Huisregels:

  1. De student moet zich realiseren dat Koran memoriseren een aanbidding is. De zuivere intentie geldt als voorwaarde voor de acceptatie van deze geweldige daad. Vanwege deze reden dient de student voortdurend deze zuivere intentie mee te dragen en zijn intentie continu te vernieuwen en te zuiveren.
  2. Bij verzuim ruim van te voren communiceren via darelkoran@moskeetawhid.nl
  3. Kledingdracht: Qamis of Abayah.
  4. Op tijd aanwezig.
  5. De student dient ten allen tijd zich respectvol te gedragen jegens de Koran, docent en zijn medestudenten.
  6. Gedrag of uitingen die niet passen bij een student van Koran zullen leiden tot een waarschuwing. Bij herhaling kan verwijdering van de klas volgen.
  7. Bij het beëindigen van de studie om welke reden dan ook geldt géén restitutie van het inschrijfgeld.
Open chat
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
Waar kunnen we u mee helpen?