Moskee Tawhid

De zuivere intentie
De student moet zich realiseren dat kennis vergaren een aanbidding is, de zuivere intentie geldt als voorwaarde voor de acceptatie van deze geweldige daad. Vanwege deze reden dient de student voortdurend deze zuivere intentie mee te dragen en zijn intentie continu na te kijken en te zuiveren.

Respect en eerbied

De student dient ten allen tijd zich respectvol te gedragen jegens de kennis, docent en zijn/ haar medestudenten. Kennis vergaren is een aanbidding en middel om dichterbij Allah te komen. Dit dient de student te beseffen.

Aanwezigheid
De student dient zijn uiterste best te doen om elke les aanwezig te zijn, zodat hij of zij aan het einde van het leerjaar kan terugkijken op een jaar vol profijt en kennis. Tevens is het belangrijk voor de voortzetting van de gehele klas. Indien er studenten te vaak afwezig zijn, zal het niveauverschil onder de studenten vergroten. Hierdoor zullen er studenten gaan achterlopen op de rest van de klas. Om dit te voorkomen, dient elke student elke les aanwezig te zijn, tenzij men een geldige reden heeft. Dit houdt ook in dat jij niet eerder dan de eindtijd van de les dient te verlaten, tenzij met een geldige reden. Je dient hier vóór aanvang van de les de administratie te berichten. Niet alleen wegens respect naar de kennis en docent toe, maar ook dat de aanwezige studenten niet worden gestoord tijdens de les. Verder mis je hierdoor belangrijke stof. Zorg daarom dat je altijd ruim op tijd aanwezig bent in de klas.

Afmelding
Mocht je onverhoopt toch afwezig zijn of te laat komen, geef dit dan
van tevoren door aan de administratie (zie onderstaande nummers). Alleen via de administratie kan jouw afmelding een eventuele geldige afmelding zijn.

Livestream 

Heb jij altijd al islamitische kennis willen opdoen maar heb jij te kampen met belemmeringen zoals de zorg voor kinderen, de verre afstand of vervoersproblemen?
Team Educatie biedt de mogelijkheid om via livestream op Facebook (besloten groep) de lessen vanuit huis te volgen. Graag vragen we jou aandacht voor het volgende:

  • De livestream is enkel voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze met derden te delen.
  • Het is absoluut verboden om de lessen zelf op te nemen.
  • De kuisheidsregels dienen in acht te worden genomen.
  • Vragen voor de docent kunnen in een reactie geplaatst worden.
  • De lesbijdrage dient vooraf voldaan te worden.


We vertrouwen erop dat elke student Allah vreest in de bovenstaande punten en met een zuivere intentie deelneemt aan de lessen.

Afhankelijk van welke vak(ken) jij wilt volgen kun je een verzoek indienen op de besloten pagina “Tawhid Academy”. Naast de livestream is er tevens de mogelijkheid om audio-opnames te ontvangen.

Tot slot, gezien de verplichting en het belang van het vergaren van betrouwbare kennis, wilt team Educatie jou hierbij herinneren aan het feit dat je verantwoordelijk hoort om te gaan met jouw verplichtingen als student van kennis. Dit houdt in dat je kennis hoort te vergaren omwille van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.

Moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa jou steunen bij het vergaren van kennis en in de beproevingen die jij daarin zult tegenkomen.

Voor vragen kun je gerust een mail of WhatsApp sturen.

Whatsapp: 06-182 08 600 (broeders)
Whatsapp: 06-863 27 436 (zusters)

Open chat
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
Waar kunnen we u mee helpen?