Moskee Tawhid

Lesbijdrage en Aanmelding

Lesbijdrage

 • De lesbijdrage voor Tawhid Academy bedraagt € 75,-  voor het hele studiejaar.
 • Bij aanvang van de opleiding is de student de lesbijdrage voor de hele module verschuldigd.
 • Heb jij niet de financiële middelen om de lesbijdrage te betalen, laat het nooit een belemmering zijn om deze belangrijke kennis niet te missen en neem contact op met onze lokale administratie voor een gepaste regeling.

Betalen in termijnen

Het lesgeld dient als volgt overgemaakt te worden:
Rekeningnummer: NL17INGB0009130759
Tnv: Stichting Islamitische Hulp en Belangen Centrum, Moskee Tawhid
Omschrijving:
Tawhid Academy (voor + achternaam)

 • De moskee biedt de student de mogelijkheid om in termijnen te betalen, neem daarvoor contact op met onze administratie.
 • Indien een student vanwege overmacht absoluut niet in staat is om de volledige lesbijdrage te voldoen, neem daarvoor contact op met onze administratie voor een gepaste regeling.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden bij deze opleiding is als volgt:

 1. Men dient allereerst het online inschrijfformulier in te vullen op de website van de moskee.
 2. Na inschrijven ontvangt men per e-mail automatisch een inschrijvingsbevestiging (controleer je ongewenste emails/spambox)
 3. Vóór de start van de opleiding ontvangt men een aannamemail met daarin alle benodigde informatie voor de eerste les.
 4. Tenslotte vindt de start van de opleiding in-shaa’-Allaah plaats.

Aanmelden

Annulering

 • Bij inschrijving voor de opleiding is de student de lesbijdrage voor het hele module verschuldigd.
 • Annulering door de student is zonder kosten mogelijk tot aanvang van de opleiding.
 • Bij annulering door de student vindt teruggave van de voldane lesbijdrage slechts plaats indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt.
 • Bij annulering tijdens de opleiding is er geen mogelijkheid tot restitutie. Indien de annulering vóór aanvang van de opleiding plaatsvindt zal de student de voldane lesbijdrage terugkrijgen.
 • Team Educatie kan vanwege te weinig aanmeldingen voor een bepaalde opleiding besluiten om deze tijdelijk uit te stellen of geheel te annuleren. De student ontvangt hierover van tevoren bericht. In geval van een tijdelijk uitstel zal de betaling blijven staan tot aanvang van de uitgestelde opleiding. Echter wordt bij een annulering van een opleiding de betaalde lesbijdrage z.s.m. teruggekeerd aan de student.
Open chat
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,
Waar kunnen we u mee helpen?